Jednostki Jednostki podległe Publiczne Przedszkole
Liczba odsłon strony: 1433
Wyszukiwanie:
Gmina Miejska Czarna Woda
Status prawny
Organy Gminy
Rada gminy
Burmistrz
Jednostki
Urząd Miasta
Jednostki podległe
Jednostki pomocnicze
Prawo lokalne
Strategia rozwoju
Sposoby stanowienia aktów publicznych
Projekty uchwał
Podatki i opłaty lokalne
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Studium uwarunkowań
Statut Gminy
Plan Rozwoju Lokalnego
Uchwały Rady Miejskiej
Budżet gminy
Pozostałe
Oświadczenia majątkowe
Nieudostępnione w BIP
Stan mienia komunalnego
Pomoc publiczna
Mapa
Przetargi
Wybory 2006
Nabór pracowników
Decyzje środowiskowe
Informacje o BIP
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Wyszukiwarka
Statystyka odwiedzin
Rejestr zmian

Publiczne Przedszkole w Czarnej Wodzie

83-262 Czarna Woda

ul. Mostowa 2

tel. (0-58)587 8849

Dyrektor mgr Maria Rekowska


Stronę redaguje:
Roman Sikora
tel.: 587 8800
fax: 587 8801
e-mail: <sekretarz@czarna-woda.pl>
Publiczne Przedszkole
Statut
ePORT © Urząd Miejski 83-262 Czarna Woda